Dani arhitekata 5.0 – 2021. održat će se u novom virtualnom formatu u 7 termina, kroz cijelu 2021. godinu.

 

DANI ARHITEKATA 5.0 - preuzimanje svih predavanja i video-linkova

Obzirom da se bliži zaključivanje Dana arhitekata 5.0, ovdje dajemo pregled svih do sada održanih pojedinih sesija, s mogućnošću preuzimanja predavanja u video- i pdf-formatu.

 

DANI ARHITEKATA 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI - PRAKSA, 12.5.2021.

preuzimanje predavanja i video-linkova

DANI ARHITEKATA 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI - BUDUĆNOST, 9.6.2021

preuzimanje predavanja i video-linkova

DANI ARHITEKATA 5.2 / PROSTOR I GRADNJA - VRIJEME ZA NOVI ZAKONODAVNI OKVIR, 28. i 29.9.2021.

preuzimanje predavanja i video-linkova

DANI ARHITEKATA 5.3 / RESTART - POVRATAK ISHODIŠTIMA ZA NOVI POČETAK, 20.10.2021.

preuzimanje predavanja i video-linkova

DANI ARHITEKATA 5.4 / PROSTORNA AGENDA: KVALITETA PROSTORNOG PLANIRANJA, 8.11. i 9.11.2021.

preuzimanje predavanja i video-linkova

DANI ARHITEKATA 5.5 / STRUKOVNI STANDARDI I DIGITALNA TRANSFORMACIJA USLUGA, 1.12. i 2.12.2021.

preuzimanje predavanja i video-linkova

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DANI ARHITEKATA 5.5 / STRUKOVNI STANDARDI I DIGITALNA TRANSFORMACIJA USLUGA

Termini održavanja: 1.12. i 2.12.2021. u 13 sati.

 
Najavljujemo Dane arhitekata 5.5 / STRUKOVNI STANDARDI I DIGITALNA TRANSFORMACIJA USLUGA, koji će se održati u dva termina, u srijedu i četvrtak, 1. i 2. prosinca 2021. u virtualnom obliku prijenosom iz Društva arhitekata Zagreb / DAZ putem ZOOM platforme, s početkom u 13 sati.
 
Sa ciljem izrade podloge za daljnja planiranja aktivnosti rada odbora, molimo Vas da popunite anketu u poveznici u nastavku. Hvala!
 
PRIJAVA
POVEZNICA NA ANKETU
POVEZNICA - DAN 1 / 1.12.2021.
POVEZNICA - DAN 2 / 2.12.2021.

 

Skup u organizaciji Odbora za standardizaciju usluga i BIM HKA biti će posvećen temama strukovnih standarda i digitalne transformacije usluga sa ciljem popularizacije postojećih standarda i iniciranja izrade revizije standarda u skladu s pojavom novih strukovnih specijalizacija i aktualnom digitalnom transformacijom. 
 
Kroz proteklu godinu fokus Odbora za standardizaciju bio je istraživanje teme strukovnih standarda i standarda projektantskih usluga u Hrvatskoj i Europi, kao i utjecaja digitalne transformacije usluga na kvalitetu usluga. Standardi usluga u Hrvatskoj nisu obnavljani od 2013. godine, i pitanje je u kojoj ih se mjeri projektantski uredi danas pridržavaju? 
Izlaganjima na skupu kroz primjere dobrih praksi propitivati će se mogućnosti unaprjeđenja kvalitete usluge kroz reviziju standarda usluga. Istaknuti će se benefiti uvođenja drugih oblika standarda i primjene već postojećih normi u poslovanju, kao i na koji način članovi komore mogu doprinijeti razvoju standarda.
Kroz primjere predstaviti će se uloga zakonodavca u određivanju sadržaja neke usluge i istaknuti uloga strukovnih komora koje imaju mandate donositi razne strukovne standarde u svrhu poboljšanja kvalitete usluge, ali i zaštite svojih članova na tržištu. 
Pregled standarda u Hrvatskoj i primjerima iz EU, biti će osnova za raspravu kroz koju je cilj istaknuti značaj i važnost povezivanja strukovnih komora na ovoj za sve izuzetno važnoj temi.
 
Fokus teme digitalne transformacije usluga biti će Modeliranje informacija o građevinama ili Building Information Modelling (BIM), kao i potencijali i benefiti koje uvođenje BIM-a na interdisciplinarnoj razini donosi u poslovanju. Dosadašnja istraživanja tržišta potvrđuju slabu raširenost BIM-a u Hrvatskoj gdje se arhitekti i projektantske struke ističu s najvećim postotkom primjene ali ne i korištenjem punog potencijala BIM-a. BIM se najčešće doživljava samo kao tehnologiju (kao 3D softver), a kroz izlaganja istaknuti će se ostale bitne komponente BIM koncepta – procesi i pravila/politike, kao i nužnost uključivanja građevinskih kompanija i investitora u implementaciju BIM koncepta u sve procese životnog ciklusa građevina.
 
U panel rasprave uključiti će se prakticirajući arhitekti, predstavnici drugih strukovnih komora, zakonodavca i investitora. Kroz rasprave će se istaknuti prednosti interdisciplinarnog pristupa problematici standardizacije i digitalne transformacije usluga, ali isto tako dotaknuti ćemo se problema i izazova koje takve promjene sa sobom nose.
 
Sa ciljem izrade podloge za daljnja planiranja aktivnosti rada odbora, molimo Vas da popunite anketu u poveznici u nastavku. Hvala!
 
 
 
Dani arhitekata 5.5 će se održati u srijedu i četvrtak, 1. i 2. prosinca 2021. u 13 sati, u formatu kratkih izlaganja i panel diskusija na hrvatskom jeziku. Pozivamo vas i na aktivno sudjelovanje koje će biti omogućeno tijekom cjelokupnog trajanja programa, te ćete svoja pitanja i komentare moći dostaviti putem CHAT ikone.
 
U Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata sudjelovanje na Danima arhitekata 5.5 vrednuje se sa šest (6) sata.
 
A1.2 Gradnja / A1.3 Građevinska inspekcija, komunalno gospodarstvo i vodni doprinos / A1.5 Zaštita od požara, zaštita na radu, zaštita od buke / A1.6 Zdravlje i sigurnost / A1.8 Ostali zakoni i propisi / A4.2 Napuci za opremanje prostorno-planske i građevinske dokumentacije / D1.4 Normizacije, EU norme i standardi / D3.1 BIM / B3.3 Informacijski sustavi / E2.6 Upravljanje tvrtkom i uredom 
Područje A – 2,5 h / Područje D - 2,5 h / Područje E - 1 h 
 
 
Program *
 
Dani arhitekata 5.5 | STRUKOVNI STANDARDI I DIGITALNA TRANSFORMACIJA USLUGA
 
SRIJEDA, 1. prosinca 2021. - DAN 1
 
Voditelj: Ognjen Golubić
 
13.00 | Uvodni pozdrav
 
13.05 | Sponzorsko predavanje – KNAUF, BIM Plugin / BIM knjižnica
 
13.20 | Uvod u Dane arhitekata 5.5
Damir Mance, dipl. ing. arh., Odbor za standardizaciju usluga i BIM
U uvodu ćemo ukratko prezentirati sadržaj I ciljeve konferencije kao i dosadašnje aktivnosti u radu Odbora na temu BIM-a
 
13.25 | Uvodno predavanje - BIM Standardi – mrkva ili batina?
Vedran Orešić, dipl. ing. arh., Odbor za standardizaciju usluga i BIM
Nakon kratke analize ankete i stanja implementacije BIM-a u Hrvatskoj slijedi iz našeg gledišta slika o tome što se događa u svijetu po pitanju BIM-a. Ili je digitalna transformacija već prerasla BIM?
Pokušavamo odgovoriti na pitanja koja je uloga BIM standarda, zašto su nam BIM standardi potrebni, kakvi BIM standardi nam trebaju? Donosi li primjena BIM-a korist? Za koga?
 
13:40 | BIM standardi – gdje se nalazimo?
Nives Coce, struč. spec. ing. aedif., Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Standardizacija odnosno normizacija BIM-a u svijetu i u Hrvatskoj je alarmantna, ne zbog slabog korištenja BIM-a već zbog njegovog naglog razvoja i povećane potražnje na tržištu građevinskog sektora. Gdje se u svemu tome nalazi Hrvatska i što struka treba učiniti da na vrijeme postane konkurentna?
 
14.00 | Standardizacija (i implementacija) BIMa unutar ureda za integralno projektiranje
Branko Knežević, dipl. ing. el., Associate Partner, Direktor (ATP)
Goran Anić, mag. ing. aedif., BIM Manager (ATP)
Integralni ured – integralno projektiranje / Roadmap - BIM EU – BIM HR – BIM ATP / Implementacija i standardizacija unutar ureda / Iskustva iz prakse
 
14.20 | Nizozemska iskustva implementacije i standardizacije BIM-a
Andrija Matotan, Arhitekt, de Architekten Cie, Amsterdam, Nizozemska // putem video-veze
Implementacija i standardizacija BIM-a u Nizozemskoj potječu primarno iz tržišnih utjecaja velikih klijenata, developera i izvođača u potrazi za smanjenjem rizika i neočekivanih izmjena projekata. Najrazvijenije primjene BIM-a imaju shodno tome inžinjersku komponentu kao ishodište s jasno definiranim standardima i protokolima te se primjenjuju poglavito u kasnijim stadijima projekata. S druge strane je rast u primjeni BIM-a sa strane arhitekata u ranijim fazama pretežito organičen / individualan s nekolicinom inicijativa, open-source BIM biblioteka i načina rada.
 
14.40 | buildingSMART, BIM u edukaciji, BIM Dictionary
v. pred. Damir Mance, dipl. Ing. arh., Arhitektonski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Odbor za standardizaciju usluga i BIM
izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović, Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu // putem video-veze
buildingSMART ističe se kao vodeća svjetska organizacija u digitalnoj transformaciji te razvoju, stvaranju i usvajanju otvorenih digitalnih standarda za produktivni tijek rada. Zalaže se za primjenu takozvanih otvorenih standarda (Open BIM).  Dolazak buildingSMART-a u Republiku Hrvatsku velika je vijest i ubrzat će procese implementacije BIM-a kroz cjelokupnu građevinsku industriju. Mnoge europske zemlje već su prihvatili primjenu Open BIM-a. Na primjer, program nove njemačke vlade ističe eksplicitnu primjenu Open BIM standarda i isporuke projekata kroz BIM okruženje.
Istovremeno, uloga fakulteta, obrazovnih i strukovnih institucija iznimno je važna u implementaciji BIM-a, pa tako tema BIM-a postaje sve zastupljenija u znanstvenim radovima, nastavi i stručnom usavršavanju. Bitna tema u procesu implementacije BIM-a je i nova terminologija, nastala kao posljedica digitalne transformacije usluga, a putem on-line platforme BIM Dictionary svi najvažniji termini prikazani su na jednom mjestu, prevedeni na 27 svjetskih jezika i kontinuirano se nadopunjuju i prilagođavaju priznatim međunarodnim standardima.
 
15.00 | Vienna goes Digital
Univ. Prof. Dr. DI. Arch. Iva Kovačić, TU Wien // putem video-veze
U kratkom prilogu biti će ocrtani novi smjerovi i trendovi u digitalnom planiranju baziranom na BIM-u sa fokusom na grad Beč.
Nakon vodeće uloge Austrije u standardizaciji BIM-a sa razvojem tzv. Property Servera (dinamične, otvorene baza podataka) još 2015. godine, slijedile su  Austrijske norme koje su definirale tehničke aspekte BIM tehnologije, a čine i fundament europskih normi CEN/TC 442/WG 3 "Information delivery specification".
Pored standardizacije BIM-a, važnu prekretnicu igra projekt i projekt BRISE u sklopu digitalizacije grada Beča koji će omogućiti digitalni proces zahtjeva te izdavanja građevinske dozvole, baziranom na tehnologiji BIM-a, umjetne inteligencije te augmented reality-ja.
U kratkom osvrtu biti će prikazan i BIM u edukaciji tj. visokom školstvu, te u kojem se kontekstu buduće generacije arhitekata i inžinjera pripremaju na rad sa BIM-om i digitalnim tehnologijama.
 
15.20 | PANEL RASPRAVA: BIM standardi (zašto i kakvi su nam potrebni?)
Moderator: Vedran Orešić, dipl. ing. arh. Odbor za standardizaciju usluga i BIM
Sudjeluju: 
1. Univ. Prof. Dr. DI. Arch. Iva Kovačić, TU Wien // putem video-veze
2. Goran Anić mag.ing.aedif., ATP Projektiranje d.o.o.
3. Davorin Oršanić, dipl.ing.arh., Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
4. izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović, Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu// putem video-veze
 
15.55 | ZAVRŠNA RIJEČ I NAJAVA DRUGOG DANA  
 
16.00 | Kraj
 
 
ČETVRTAK, 2. prosinca 2021. - DAN 2
 
Voditelj: Ognjen Golubić
 
13.00 | Uvodni pozdrav
 
13.05 | Uvodno predavanje – Standardi usluga u Hrvatskoj danas
Damir Mance, dipl. ing. arh., predsjednik Odbora za standardizaciju usluga i BIM
Nakon kratke analize ankete i stanja primjene standarda usluga i standarda poslovanja u Hrvatskoj slijedi izlaganje planova Odbora na temu standarda usluga. 
Kao koristi uvođenja i primjene standarda ističu se olakšana komunikacija i razmjena informacija sa suradnicima, podizanje kvalitete usluge, “Lean design” ili eliminacija otpada digitalnom transformacijom usluga, bolji poslovni učinak i povećanje cijene rada, rast projektnih ureda, a time i znanja, prihoda i konkurentnosti na tržištima izvan Hrvatske.
Kroz predavanje stavljamo naglasak na interdisciplinaran pristup i važnost povezivanja svih strukovnih komora projektantskih struka u razvoju i usklađivanju standarda usluga.
 
13.25 | Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Nevena Štrbić, dipl. ing. građ., Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Analiza postojećeg stanja zgrade (vezano na mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, povećanja sigurnosti u slučaju požara i povećanja potresne otpornosti zgrade), novi Programi energetske i sveobuhvatne obnove zgrada sa mjerama zelene infrastrukture.
 
13.45 | Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova Hrvatske komore arhitekata - osnivanja komora, evropska asocijacija arhitekata, Zakonski okvir djelovanja ovlaštenih arhitekata
Brankica Petrović, dipl. ing. arh., predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova HKA
Osnivanje zajedničke Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, prije 21.godinu. Izrada i implementacija cjenika usluga s opisom usluga HKAIG. Uključivanje u evropsku asocijaciju arhitekata (ACE) 2004.g.. Osnivanje samostalnih komora 2009.g.. Zakonski okvir djelovanja ovlaštenih arhitekata. Osnivanje i rad Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova Hrvatske komore arhitekata.
 
14.00 | SODAA – optimiziranje radnih procesa i standardizacija
Matija Sedak, dipl. ing. arh., SODAarhitekti d.o.o.
Prezentacija organizacije i standardizacije procesa funkcioniranja ureda, komuniciranja sa drugim strukama te izrade projekata unutar ureda SODAA (SODAarhitekti) kroz nekoliko važnijih faza kroz koje je ured prolazio – faza crtanja projekata kroz 2D CAD sa modeliranjem u 3D CAD programima, faza prijelaza modeliranja u Revitu te na posljetku faza modeliranja u Archicadu. Kroz sve navedene faze prikazivanje protoka informacija, razvoja uredskih standarda, procedura i pravila na simplificiran način prikaza elementa građevine, razvoj ureda kroz levels of BIM, napredci u dimenzijama BIM-a mogući zbog standardizacije (live cost estimation, pripremljena podloga za facility management…), poteškoće i prednosti prijelaza između navedenih faza te standardizacije unutar ureda, nove pozicije i zadaci koji su sa tim razvojem dolazili. Važnosti edukacija, BIM templatea i manuala, BEP-a… za održavanje i nadograđivanje standarda unutar ureda, ali i izvan (suradnici). Doticanje na temu razina standarda prema ISO 19650 (naglasak na privatne i nacionalne standarde) te zašto su nam standardi na razini struke u državi važni za sveukupni razvoj struke.
 
14.20 | Aktivnosti Hrvatske komore inženjera građevinarstva na aktualizaciji Pravilnika o standardu usluga
dr. sc. Matej Mihić, mag. ing. aedif., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / HKIG
Rad projektanata kreativan je postupak kojeg je teško standardizirati i potom vremenski normirati. Aktualni Pravilnici o standardima usluga daju neka početna rješenja kako procijeniti potreban broj norma sati, međutim potrebno ih je prvo aktualizirati, a kasnije i unaprijediti. Ovo će predavanje stoga predstaviti trenutačnu metodu izračuna norma sati rada inženjera građevinarstva, prikazati aktivnosti koje je Povjerenstvo za normiranje poslova i usluga pri HKIG provelo na izradi nove verzije Pravilnika o standardu usluga te planirane daljnje korake.
 
14.35 | PANEL RASPRAVA: Standardizacija usluga - Individualan ili interdisciplinaran pristup?
Moderator: Damir Mance, dipl. ing. arh., predsjednik Odbora za standardizaciju usluga i BIM
Sudjeluju: 
1. Brankica Petrović, dipl. ing. arh., predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova HKA
2. dr.sc. Matej Mihić, mag. ing. aedif., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / HKIG
3. Damir Miljački, dipl. ing. el., Predsjednik odbora za zakonodavstvo i član upravno odbora HKIE
4. Damir Žaja, dipl. ing. stroj., Voditelj projektnog ureda, Klimaoprema d.d.
5. Armando Vičić, Abilia d.o.o. / Adris grupa d.d.
 
15.20 | ZAVRŠNA RIJEČ I ZAKLJUČCI DANA ARHITEKATA 5.5
Damir Mance, Vedran Orešić
 
 
15.30 | DANI ARHITEKATA 5.0 – PANEL RASPRAVA OGLEDALO STRUKE
Moderator: Branimir Rajčić, dipl. ing. arh., Upravni odbor HKA
Sudjeluju: 
1. Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh., Predsjednica HKA
2. Lea Pelivan, dipl. ing. arh., Područni odbor Zagreb HKA
3. Kristina Perkov, mag. ing. arch., Odbor za zakonodavstvo HKA 
4. Robert Duić, dipl. ing. agr. - vrtlarstva i oblikovanja pejsaža, predsjednik Odbora krajobraznih arhitekata HKA
5. Nikša Božić, dipl. ing. arh., predsjednik Odbora za urbanizam HKA
6. Damir Mance, dipl. ing. arh., predsjednik Odbora za standardizaciju usluga i BIM HKA 
 
16.30 | ZAVRŠETAK
 
* Program je podložan promjenama!
 
 
 
Sudjelovanje na DANIMA ARHITEKATA 5.5 / STRUKOVNI STANDARDI I DIGITALNA TRANSFORMACIJA USLUGA je BESPLATNO.

Za sve dodatne informacije stojimo vam raspolaganju na sljedeće kontakte:

 
dani@arhitekti-hka.hr i 01/5508-410.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DANI ARHITEKATA 5.4 / PROSTORNA AGENDA: KVALITETA PROSTORNOG PLANIRANJA / preuzimanje predavanja i video-linkova

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DANI ARHITEKATA 5.4 / PROSTORNA AGENDA: KVALITETA PROSTORNOG PLANIRANJA

Termini održavanja: 8.11. i 9.11.2021. u 13 sati

Najavljujemo Dane arhitekata 5.4 / PROSTORNA AGENDA: KVALITETA PROSTORNOG PLANIRANJA, kojI će se održati u dva termina, u ponedjeljak i utorak, 8. i 9. studenoga 2021. u virtualnom obliku prijenosom iz ORIS Kuće arhitekture putem ZOOM platforme, s početkom u 13 sati.
 

PRIJAVA

POVEZNICA - DAN 1 / 8.11.2021.

POVEZNICA - DAN 2 / 9.11.2021.

 
 
Skup u organizaciji Odbora za urbanizam HKA bit će posvećen temama razvoja planerske struke, poticanja kvalitete i vrednovanja planiranja te populariziranju discipline prostornog planiranja. 
Nakon što je u prošloj godini Odbor za urbanizam djelovao na zagovaranju promjena zakonodavnog okvira, ovim skupom fokus će se usmjeriti na pitanja kvalitete prostornog planiranja. U struci je uvriježeno mišljenje kako je sustav prostornog planiranja nezadovoljavajući, planerska struka degradirana a zakonodavni okvir loš. Predstavljanjem primjera dobre prakse te propitivanjem postojećih metoda izrade i vrednovanja planova na skupu će se tragati za rješenjima i mogućnostima za kvalitativno unapređenje ostvarivo i unatoč nepovoljnom okruženju za planersku disciplinu. 
 
U izlaganjima će se predstaviti primjeri kvalitetnih iskoraka u metodologiji izrade prostornih planova. Pregled stanja prostornih planova u Hrvatskoj bit će polazište za raspravu o stanju i perspektivama prostornog planiranja u Hrvatskoj. Bit će predstavljena domaća i međunarodna iskustva razvoja stručnih smjernica za izradu prostornih planova kao poticaja za ujednačavanje kvalitete prostornih planova i metode za postizanje visoke kvalitete izgrađenog okoliša. 
 
U panel raspravama u kojima će uz prostorne planere sudjelovati i predstavnici šire stručne zajednice (geografi, sociolozi, krajobrazni arhitekti, ekonomisti, novinari) tražit će se rješenja za poboljšanje okvira djelovanja u području prostornog planiranja kroz ispitivanje mogućnosti za postizanje stvarne interdisciplinarnosti u prostornom planiranju. Poseban naglasak u raspravama stavit će se na mogućnosti valorizacije planskih rješenja kako bi se postigla bolja kvaliteta prostornih planova i potaknuo daljnji razvoj planerske struke. 
Hrvatska komora arhitekata će skupom posvećenom prostornom planiranju ujedno obilježiti i Svjetski dan urbanizma, inicijativu kojom se od 1949. godine nastoji povećati javno i profesionalno zanimanje za teme planiranja prostora. Svjetski dan urbanizma obilježava se 8. studenoga u brojnim državama svijeta promoviranjem uloge prostornog planiranja u stvaranju skladnih prostora i zajednica. 
 
Dani arhitekata 5.4 će se održati u ponedjeljak i utorak, 8. i 9. studenoga 2021. u 13 sati, u formatu kratkih izlaganja i panel diskusija na hrvatskom jeziku. Pozivamo vas i na aktivno sudjelovanje koje će biti omogućeno tijekom cjelokupnog trajanja programa, te ćete svoja pitanja i komentare moći dostaviti putem CHAT ikone.
 
U Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata sudjelovanje na Danima arhitekata 5.4 vrednuje se sa šest (6) sata.
 
A1.1 Prostorno uređenje / A1.6 Zdravlje i sigurnost / A1.7 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara, prirode i okoliša / A1.8 Ostali zakoni i propisi / A4.1 Vlasničkopravni odnosi, gruntovnica, katastar, geodezija / A4.2 Napuci za opremanje prostorno-planske i građevinske dokumentacije / B1.1 Strategije prostornog razvoja / B1.2 Prostorni planovi / B1.3 Ostali stručni poslovi prostornog uređenja / B1.4 Promet, transport, infrastruktura i mobilnost / B2.1 Arhitektonske politike / B2.2 Stambene politike / B2.3 Socijalno istraživanje gradskih i ruralnih središta / B2.4 Javni prostor u gradu / B2.5 Uloga lokalnih zajednica u razvoju životne okoline / B2.6 Konepti rekonstrukcije zatečenog prostora / B3.1 Krajobrazna arhitektura / C3.1 Nasljeđe / D3.2 Informacijski sustavi prostornog uređenja
Područje A – 2,5 h / Područje B - 2,5 h / Područje C - 0,5 h / Područje D - 0,5 h
 
 
Program 
 
Dani arhitekata 5.4 | PROSTORNA AGENDA: KVALITETA PROSTORNOG PLANIRANJA
 
DAN 1, PONEDJELJAK, 8. studenoga 2021.
 
Voditeljica: Romana Di Giusto, dipl.ing.arh., Odbor za urbanizam HKA
 
13.00 | Uvodni pozdrav
13.05 | Uvod
Nikša Božić, dipl.ing.arh., predsjednik Odbora za urbanizam HKA
13.10 | Otvaranje skupa
Luka Korlaet, dipl.ing.arh., zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba
 
13.15 | blok predavanja KVALITATIVNI ISKORACI U PLANIRANJU 
13.15 | Proces i metodologija izrade Strategije prostornog razvoja RH 
Vesna Marohnić Kuzmanović, dipl.ing.arh., Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - Zavod za prostorni razvoj
 
13.30 | Interdisciplinarne stručne podloge za Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije 
mr.sc. Marina Oreb, dipl.ing.arh. i Barbara Savin, dipl.ing.arh., Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
 
13.45 | Planiranje za zaštićena područja: Prostorni plan područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine 
Damir Lučev, dipl.ing.arh., Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije i Filip Šrajer, dipl.ing.arh., URBING Zagreb
 
14.00 | Prema urbanističko-konzervatorskom planu: UPU karlovačke Zvijezde s konzervatorskom podlogom 
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh., APE Zagreb
 
14.15 | Planiranje središnjih naselja ruralnog karaktera: UPU naselja Davor 
Vanesa Budač, dipl.ing.arh., Zavod za prostorno planiranje Osijek
 
14.30 | PANEL RASPRAVA: INTERDISCIPLINARNOST U PROSTORNOM PLANIRANJU
Moderator: Miroslav Štimac, dipl.ing.arh., Odbor za urbanizam HKA
Sudjeluju: 
1. dr.sc. Aleksandar Lukić, prof. geografije, Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu
2. dr.sc. Anka Mišetić, prof. sociologije, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. dr.sc. Goran Andlar, mag.ing.prosp.arch., Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
4. Duško Dobrila, dipl.ing.arh., Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
5. Azra Suljić, dipl.ing.arh., ASK atelier Zagreb 
 
15.55 | ZAVRŠNA RIJEČ I NAJAVA DRUGOG DANA  
16.00 | Kraj
 
 
 
DAN 2, UTORAK, 9. studenoga 2021.
 
Voditeljica: Romana Di Giusto, dipl.ing.arh., Odbor za urbanizam HKA
 
13.00 | Uvod 
 
13.05 |blok predavanja STANJE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG PLANIRANJA
13.05 | Prikaz stanja prostornih planova u RH
Romana Di Giusto, dipl.ing.arh., Gorana Ljubičić, dipl.ing.arh., Odbor za urbanizam HKA
 
13.25 | Državni prostorski red u Sloveniji 
Jernej Červek, univ.dipl.inž.arh., Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (Slovenija) 
 
13.45 | Lokalne arhitektonske politike
Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh., Hrvatska komora arhitekata
 
14.00 | PANEL RASPRAVA: KVALITETA, VREDNOVANJE I VIDLJIVOST RADA PLANERSKE STRUKE
Moderator: Jelena Borota, dipl.ing.arh., Odbor za urbanizam HKA
Sudjeluju: 
1. dr.sc. Srečko Pegan, profesor emeritus, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet 
2. Željka Kučinić, dipl.ing.arh., Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije 
3. dr.sc. Marijana Sumpor, dipl.oecc., Euro ekspertiza / Hrvatska evaluatorska mreža
4. Željko Golubić, dipl.ing.arh., Željko Golubić arhitekti 
5. Branimir Rajčić, dipl.ing.arh., Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet / Hrvatska komora arhitekata
6. Nataša Kolbas Kraljević, novinarka i urednica, Hrvatska radio televizija (HRT)
 
15.30 | Završna riječ 
Nikša Božić, dipl.ing.arh., predsjednik Odbora za urbanizam HKA
 
15.40 | Kraj
 
Sudjelovanje na DANIMA ARHITEKATA 5.4 / PROSTORNA AGENDA: KVALITETA PROSTORNOG PLANIRANJA je BESPLATNO.
 
 

Za sve dodatne informacije stojimo vam raspolaganju na sljedeće kontakte:

dani@arhitekti-hka.hr i 01/5508-410.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DANI ARHITEKATA 5.3 / RESTART - POVRATAK ISHODIŠTIMA ZA NOVI POČETAK / preuzimanje predavanja i video-linkova

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DANI ARHITEKATA 5.3 / RESTART - POVRATAK ISHODIŠTIMA ZA NOVI POČETAK

Termin održavanja: 20.10.2021. god, u 13 sati

Najavljujemo Dane arhitekata 5.3 / RESTART - POVRATAK ISHODIŠTIMA ZA NOVI POČETAK, kojI će se održati u strijedu, 20. listopada 2021. u virtualnom formatu video-prijenosom iz ORIS Kuće arhitekture, s početkom u 13 sati putem ove POVEZNICE.

 
Odbor krajobraznih arhitekata HKA usmjerio je svoje aktivnosti stvaranju preduvjeta za unaprjeđenje regulatornog okvira i formalnog statusa krajobraznih arhitekata, pri čemu važnu ulogu ima javna promocija struke krajobrazne arhitekture kao neodvojive sastavnice integralnog urbanističko-arhitektonskog promišljanja prostora, posebice u kontekstu aktualnih globalnih 'zelenih' tema.
 
Iako danas svako javno promišljanje razvoja i artikulacije prostora u svojoj osnovi naglašava koncept održivosti i nužnost razumijevanja odnosa između prostornih sastavnica, ekonomije i društvenih utjecaja,  ipak svjedočimo vrlo izraženim procesima fragmentacije prirodnog i agrikulturnog  krajobraza, širenju rubnih dijelova grada i gubitku čvrstih definiranih urbanih granica, nastajanju potpuno akontekstualne arhitekture, kao i  amorfnih suburbanih / periurbanih prostora, smanjenju bioraznolikosti, stvaranju urbanih toplinskih otoka itd. 
 
U tom smislu, cilj predstojećeg skupa  je ukazati na potrebu unaprjeđenja društvenog statusa krajobrazne arhitekture i to kroz naglašavanje važnosti interdisciplinarnog djelovanja u prostoru, odnosno promoviranje nove (stare) paradigme  temeljene  na 'velikoj slici'  slici'  i cjelovitom promišljanju prostornih funkcija, procesa i međuodnosa, koja redefinira ulogu krajobraza  u odlukama vezanim uz problematiku korištenja i oblikovanja prostora (krajobraz kao prostorno ishodište/okvir održivog razvoja grada, krajobraz kao infrastruktura, krajobraz kao identitetski element…)
 
Vjerodostojnost te ideje bit će podržana predavanjima kolega iz komplementarnih prostornih struka, koji će kroz prizmu svog osobnog i profesionalnog senzibiliteta  te suradnje s krajobraznim arhitektima ukazati na društvenu relevantnost struke krajobrazne arhitekture. 
 
Dani arhitekata 5.3 će se održati u srijedu, 20. listopada 2021. u 13 sati, u formatu kratkih izlaganja i panel diskusija na hrvatskom jeziku. Pozivamo vas i na aktivno sudjelovanje koje će biti omogućeno tijekom cjelokupnog trajanja programa, te ćete svoja pitanja i komentare moći dostaviti putem CHAT ikone.
 
U Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata sudjelovanje na Danima arhitekata 5.3 vrednuje se sa tri (3) sata.
A1.1 Prostorno uređenje / A1.7 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara, prirode i okoliša / A1.8 Ostali zakoni i propisi / A3.1 Javna nabava / B1.1 Strategije prostornog razvoja / B1.2 Prostorni planovi / B1.3 Ostali stručni poslovi prostornog uređenja / B1.4 Promet, transport, infrastruktura i mobilnost / B2.4 Javni prostor u gradu / B2.5 Uloga lokalnih zajednica u razvoju životne okoline / B2.6 Konepti rekonstrukcije zatečenog prostora / B3.1 Krajobrazna arhitektura / C3.1 Nasljeđe / C3.2 Rekonstrukcija
Područje A – 1 h / Područje B - 1 h / Područje C - 1 h
 
Dane arhitekata 5.3 moći ćete pratiti na komunikacijskoj platformi Zoom, uz mogućnost poseben prijave ili samo pristupanjem na poveznicu.
 
 
PRISTUP NA DANE ARHITEKATA 5.3 / RESTART - POVRATAK ISHODIŠTIMA ZA NOVI POČETAK POVEZNICA
 
 
 
Program
 
 
Voditelj: Mate Rupić, mag. ing. prosp. arch.  
 
13:00 ǀ UVODNI POZDRAV
 
13:05 ǀ UVOD
Robert Duić, dipl. ing. agr. - vrtlarstva i oblikovanja pejzaža , predsjednik Odbora krajobraznih arhitekata HKA
 
13:15 ǀ EUROPSKI ZELENI PLAN KAO PRILIKA ZA ARHITEKTE I KRAJOBRAZNE ARHITEKTE
Karlo Ressler, dipl. iur,  zastupnik u Europskom parlamentu 
 
13:25 ǀ ZAŠTO NAM TREBAJU KRAJOBRAZNE POLITIKE?
Ingrid Gojević, dipl. ing. arh., Zavod za prostorni razvoj, MPUIG  
 
13:40 ǀ STUDIJ KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE I KOMPETENCIJE ZA 'ZELENA' PROSTORNA RJEŠENJA  
mr.sc. Vesna Koščak Miočić - Stošić, dipl. ing. agr. - vrtlarstva i oblikovanja pejzaža,  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
13:55  ǀ UVOD U TEMATSKI BLOK / ZELENA INFRASTRUKTURA U PROSTORNOM I URBANISTIČKOM PLANIRANJU I RAZVOJU – SINERGIJA STRUKA
Mate Rupić, mag. ing. prosp. arch 
 
14:00 ǀ O ISKUSTVIMA UVOĐENJA KRAJOBRAZNIH ELEMENATA I METODA U PROSTORNO PLANIRANJE
dr. sc. Filip Šrajer, dipl. ing. arh., Urbing d.o.o., Zagreb
 
14:15 ǀ O INTEGRALNOM KONCEPTU ODVODNJE URBANIH OBORINSKIH VODA
Tatjana Uzelac, dipl. ing. građ., Starum d.o.o., Pula 
 
14:30 ǀ KRAJOBRAZ (I KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA) U SVJETLU ODRŽIVOG/ZELENOG TURIZMA  
dr. sc. Hrvoje Carić, Institut za turizam, Zagreb 
 
14:45 ǀ KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI I POTENCIJALI KAO POLAZIŠTE ZA RAZVOJ ODRŽIVIH RURALNIH PROSTORA (na primjeru krajobraza Sesvetskog prigorja)  
Mario Spajić, mag. ing. prosp. arch.,  Udruga Zeleno-plave Sesvete
mr.sc. Miroslav Kovač, dipl. ing. agr., Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo , Grad Zagreb
 
15:00 ǀ PANEL DISKUSIJA
Moderator: Robert Duić
Sudionici: Gojko Berlengi, arhitekt i urbanist, Nikša Božić, predsjednik Odbora za urbanizam HKA, Ingrid Gojević, Zavod za prostorni razvoj MPGI, Vesna Koščak Miočić - Stošić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Tatjana Uzelac, Starum d.o.o.
 
15:50 ǀ ZAKLJUČAK
Robert Duić, dipl. ing. agr. - vrtlarstva i oblikovanja pejzaža, predsjednik Odbora krajobraznih arhitekata HKA
 
 
 
PRISTUP NA DANE ARHITEKATA 5.3 / RESTART - POVRATAK ISHODIŠTIMA ZA NOVI POČETAK - POVEZNICA
 
 
Sudjelovanje na DANIMA ARHITEKATA 5.3 / RESTART - POVRATAK ISHODIŠTIMA ZA NOVI POČETAK je BESPLATNO.
 
 

Za sve dodatne informacije stojimo vam raspolaganju na sljedeće kontakte:

dani@arhitekti-hka.hr i 01/5508-410.

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

DANI ARHITEKATA 5.2 / PROSTOR I GRADNJA - VRIJEME ZA NOVI ZAKONODAVNI OKVIR / preuzimanje predavanja i video-linkova

Dani arhitekata 5.2 / PROSTOR I GRADNJA - VRIJEME ZA NOVI ZAKONODAVNI OKVIR

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DANI ARHITEKATA 5.2 / PROSTOR I GRADNJA - VRIJEME ZA NOVI ZAKONODAVNI OKVIR

Termin održavanja: 28. i 29. 9. 2021. god.

Dani arhitekata 5.2 / PROSTOR I GRADNJA - VRIJEME ZA NOVI ZAKONODAVNI OKVIR, održat će se u dva termina, 28. i 29. rujna video-prijenosom iz ORIS Kuće arhitekture. 

U organizaciji Odbora za zakonodavstvo Hrvatske komore arhitekata održat će se DANI ARHITEKATA 5.2 // PROSTOR I GRADNJA – VRIJEME ZA NOVI ZAKONODAVNI OKVIR u utorak i srijedu, 28. i 29. rujna 2021. u virtualnom formatuiz ORIS Kuće arhitekture putem ZOOM platforme.

Na inicijativu resornih odbora – Odbora za zakonodavstvo i Odbora za urbanizam, Hrvatska komora arhitekata u proteklom je razdoblju provela analizu postojećeg zakonodavstva koja podrazumijeva utvrđivanje nedostataka i ograničenja postojećeg sustava, te pripremila prijedlog teza za izmjenu zakonodavnog okvira iz područja prostornog uređenja i gradnje. Započet dugoročan i sveobuhvatan proces izrade novog zakonodavnog okvira baziran je na zaključcima predloženim na Danima arhitekata 4.0.

Tijekom srpnja i kolovoza provedena je i šira stručna rasprava Teza za izmjenu zakonodavnog okvira iz područja prostornog uređenja i gradnje. Hrvatska komora arhitekata se ovom prilikom zahvaljuje brojnim kolegama koji su izdvojili dio svog vremena i popunili obrazac te dostavili svoje komentare.

Cilj ovog dvodnevnog stručnog skupa je nastavak stručne diskusije i uključivanja šire stručne javnosti o uočenim problemima sustava prostornog uređenja i gradnje te rasprava o danim prijedlozima za izmjenu zakonodavnog okvira.

Kao nastavak mrežnog seminara, kojeg je krajem svibnja organizirao Odbor za urbanizam, gdje su prezentirani različiti sustavi prostornog planiranja u europskim zemljama i u svjetlu najavljenih izmjena zakonodavnog okvira iz područja prostornog uređenja i gradnje (najavljenih za treće tromjesečje ove godine) i ova stručna rasprava bit će prilika za edukaciju i razmjenu iskustava prilikom promišljanja budućih koraka u osmišljavanju reforme sustava prostornog uređenja u Hrvatskoj.

Dani arhitekata 5.2 će se održati tijekom dva dana, u utorak i srijedu, 28. i 29. rujna, u formatu kratkih izlaganja i panel diskusija na hrvatskom jeziku. Pozivamo vas i na aktivno sudjelovanje koje će biti omogućeno tijekom cjelokupnog trajanja programa, te ćete svoja pitanja i komentare moći dostaviti putem CHAT ikone.

 

Program

 

PRVI DAN (utorak, 28.9.2021.) - POVEZNICA
 
13:00 ǀ Luka Krstulović, voditelj, uvodni pozdrav
 
13:05 ǀ Glavni sponzori
 
13:20 ǀ Nataša Hrsan: UVOD U PROGRAM DANA ARHITEKATA 5.2.
Teze za izmjenu zakonodavnog okvira iz područja prostornog uređenja i gradnje
 
BLOK 1 – HR/EU PRAKSA: KAKO BRŽE DO DOZVOLE?
 
13:30 ǀ Domagoj Ivanović - uvod: Praksa u ishođenju dozvola u Hrvatskoj
 
EU prakse: 
13:45 ǀ Filip Koružnjak, Düsseldorf - Njemačka
13:50 ǀ Senka Vranicki, London - Engleska
13:55 ǀ Dora Jerbić Oliveira, Lisabon - Portugal
14:00 ǀ Marina Ninić, Stockholm – Švedska 
 
14:05 ǀ ZOOM PANEL 1 – Praksa u ishođenju dozvola u EU  / voditelj panela Domagoj Ivanović / sudionici: Filip Koružnjak (arhitekt, Consus Projektmanagement GmbH & Co. KG), Dora Jerbić Oliveira (arhitektica, Promontório Arquitectos), Senka Vranicki (arhitektica, Studio Vranicki)
 
14:30 ǀ Glavni sponzori
 
BLOK 2 – HR/EU PRAKSA: KAKO PLANIRAMO PROSTOR? 
 
14:40 ǀ Jasminka Pilar - uvod
 
14:45 ǀ Nikša Božić - Europski sustavi prostornog planiranja - zaključak
 
15:00 ǀ PANEL 1 – Sustav prostornog uređenja  - izazovi i prakse / voditeljica panela Jasminka Pilar / sudionici: Adam Butigan (Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije), Tihomir Jukić (Arhitektonski fakultet), Nikša Božić (Predsjednik Odbora za urbanizam HKA), Damir Hrvatin (Grad Poreč, Pročelnik UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša) 
 
16:00 ǀ Luka Krstulović, najava programa drugog dana
 
 
 
DRUGI DAN (srijeda, 29.9.2021.) - POVEZNICA
 
13:00 ǀ Luka Krstulović, voditelj, uvodni pozdrav
 
13:05 ǀ Glavni sponzori
 
BLOK 3 – (Ne)BRIGA ZA PROSTOR
 
13:20 ǀ Kristina Perkov - uvod
 
Case study - Primjeri loše prakse: 
13:25 ǀ Dragan Žuvela (Split) - Case study Split
13:35 ǀ Ivan Cingel (Osijek) - Case study Osijek 
13:45 ǀ Luka Lipšinić (Karlovac) - Case study Karlovac
 
13:55 ǀ PANEL 2 – Suradnja lokalnih strukovnih organizacija u planiranju prostora / voditeljica panela Kristina Perkov / sudionici: Luka Korlaet (zamjenik zagrebačkog gradonačelnika), Daša Gazde (Društvo arhitekata Splita), Božo Benić (Društvo arhitekata Dubrovnika), Blanka Levačić (Udruženje arhitekata Međimurja), Petra Radić (načelnica Općine Podgora, Društvo arhitekata Splita)
 
14:50 ǀ Glavni sponzori
 
BLOK 4 – IZMJENE ZAKONA: MONOLOG ILI DIJALOG?
 
15:00 ǀ Nataša Hrsan - uvod
 
15:05 ǀ Jasminka Pilar / Ivan Križić -  Teze za izmjenu ZPU i ZOG
15:25 ǀ Boris Jukić - Uloga arhitekta u upravnom postupku 
15:35 ǀ Ana Putar / Luka Krstulović - Reafirmacija planerskih alata 
15:45 ǀ Jasminka Pilar / Ivan Križić - Zaključci i daljnji koraci
 
16:00 ǀ Nataša Hrsan, završni pozdrav
 
*program je podložan promjenama
 
 

U Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata sudjelovanje na Danima arhitekata 5.2 vrednuje se sa šest (6) sata.
A1.1 Prostorno uređenje / A1.2 Gradnja / A1.7 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara, prirode i okoliša / A1.8 Ostali zakoni i propisi / A3.1 Javna nabava / B1.1 Strategije prostornog razvoja / B1.2 Prostorni planovi / B2.5 Uloga lokalnih zajednica u razvoju životne okoline 
Područje A – 3 h / Područje B - 3 h 

Sudjelovanje na Danima arhitekata 5.0 je BESPLATNO!

Dane arhitekata 5.0 moći ćete pratiti na komunikacijskoj platformi Zoom, uz zasebnu najavu i link za prijavu prije svakog termina.

 

DANE ARHITEKATA 5.2 / PROSTOR I GRADNJA - VRIJEME ZA NOVI ZAKONODAVNI OKVIR - DAN 1 (28. 9.2021.) možete pratiti na ovoj POVEZNICI.

DANE ARHITEKATA 5.2 / PROSTOR I GRADNJA - VRIJEME ZA NOVI ZAKONODAVNI OKVIR - DAN 2 (29.9.2021.) možete pratiti na ovoj POVEZNICI.

 

Za sve dodatne informacije stojimo vam raspolaganju na sljedeće kontakte:

dani@arhitekti-hka.hr i 01/5508-410.

 

PRIJAVA

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DANI ARHITEKATA 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI / preuzimanje predavanja i video-linkova

Dani arhitekata 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI - PRAKSA

Dani arhitekata 5.2. / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI - BUDUĆNOST

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DANI ARHITEKATA 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI - BUDUĆNOST

Termin održavanja: 9. 6. 2021. god.

Najavljujemo Dane arhitekata 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI - BUDUĆNOST, drugu sesiju, koja će se održati 9. lipnja od 13:00 h video-prijenosom iz ORIS Kuće arhitekture, putem ove POVEZNICE. ID za Zoom je 97762116743, a Passcode 598259.


U prvom dijelu Dana arhitekata 5.1 – Javni arhitektonski natječaji, koji je održan 12. svibnja, a kojeg možete pregledati na OVDJE, upoznali smo se s domaćim i inozemnim praksama provedbe arhitektonskih natječaja. Predstavljena je 150-godišnja tradicija provedbe natječaja na našim prostorima, upravo taj značajan vremenski raspon svjedoči da je praksa arhitektonskih natječaja duboko usidrena u društvenoj svijesti naše sredine. Bogati niz povijesno značajnih natječajnih realizacija ukazuje na to da su arhitektonski natječaji najbolji način kreiranja identiteta prostora te afirmacije arhitektonske struke.

U današnje vrijeme natječaji su regulirani EU direktivama, dokumentima ACE-a, deklaracijom o Novom europskom Bauhausu, Arhitektonskim politikama Republike Hrvatske, te strategijom prostornog razvoja, Zakonom o prostornom uređenju, Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i krajobraza, te Zakonom o javnoj nabavi, što ukazuje na složenost u procedurama vezanim na provedbu arhitektonskih natječaja.

Predstavljeni su i slovenski i austrijski primjeri, u kojima smo dobili komparativne modele, koji za našu sredinu mogu poslužiti kao usmjerivači budućih politika provedbe natječaja.

Drugom sesijom DANA ARHITEKATA 5.1 – JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI – BUDUĆNOST želimo produbiti problematiku arhitektonskih natječaja u našem društvu, s ciljem poboljšanja okvira provedbe arhitektonskih natječaja. Ukazujemo na pad arhitektonskih natječaja, na to da ga male urbane sredine ne provode, na to da privatnici tek sporadično koriste instituciju natječaja, na to da se privatni natječaji vežu tek uz određenu zakonsku proceduru (propisanost GUP-om), a i konačno što se tek oko 30% natječaja realizira.

Sve to ukazuje na to da je potrebno u budućnosti aktivnije uključiti sve aktere koji su involvirani u proces izgradnje javnog i privatnog prostora – od javnih institucija do privatnih provoditelja i investitora – kako bi se ukazalo na to da provedba arhitektonskog natječaja nije trošak, već investicija u budući izgrađeni prostor, a koje će se višestruko, ne samo financijski, osjetiti u lokalnoj zajednici.

DANI ARHITEKATA 5.1 bit će emitirani video-linkom uživo ORIS Kuće arhitekture. Našem domaćinu Dana arhitekata 5.0  zahvaljujemo na gostoprimstvu!

DANE ARHITEKATA 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI - BUDUĆNOST možete pratiti na ovoj POVEZNICI.

 

Program


13:00 ǀ Ognjen Golubić, voditelj – UVODNA RIJEČ
13:05 ǀ Glavni sponzori: Karl Lennon, Grohe / sponzorski filmovi
13:20 ǀ Lea Pelivan / Zoran Boševski - UVOD U TEMU

BLOK 1 – JAVNI NATJEČAJI
13:40 ǀ Bojan Linardić, ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj, MPGI
13:45 ǀ Sanja Jerković, pročelnica Gradskog ureda za strategijski razvoj i planiranje Grada Zagreba
13:50 ǀ Barbara Raunić-Benić, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne sustave i imovinu grada Pule
13:55 ǀ Tihomil Matković, predsjednik Društva arhitekata Zagreb
14:00 ǀ PANEL 1 / voditelj panela Branimir Rajčić / sudionici: Bojan Linardić, Sanja Jerković, Vesna Bilandžija (bivša načelnica Uprave za Javnu nabavu Ministarstva za gospodarstvo i održivi razvoj), Barbara Raunić-Benić, Tihomil Matković, Maja Kireta (Društvo arhitekata Varaždin)


14:45 ǀ Glavni sponzori / sponzorski filmovi

BLOK 2 – PRIVATNI NATJEČAJI
14:55 ǀ Lea Pelivan / Zoran Boševski - UVOD
15:05 ǀ PANEL 2 / voditelj panela Branimir Rajčić / sudionici: Armando Vičić (Abilia d.o.o. / Adris grupa d.d.), Damir Mamić (Alfastan grupa d.o.o.), Neven Mikec (VMD grupa d.o.o.), Katja Zorić (Insitu d.o.o., provoditlejica natječaja), Rajka Bunjevac (predsjednica Hrvatske komore arhitekata)

15:45 ǀ Pitanja i odgovori
15:55 ǀ Lea Pelivan / Zoran Boševski – ZAKLJUČAK
*program je podložan promjenama


U Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata sudjelovanje na Danima arhitekata 5.1 vrednuje se s tri (3) sata.
A1.1 Prostorno uređenje / A1.2 Gradnja / A1.7 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara, prirode i okoliša / A3.1 Javna nabava / B1.1 Strategije prostornog razvoja / B2.1 Arhitektonske politike / B2.2 Stambene politike / B2.3 Socijalno istraživanje gradskih i ruralnih središta / B2.4 Javni prostor u gradu / B2.5 Uloga lokalnih zajednica u razvoju životne okoline / B2.6 Koncepti rekonstrukcije zatečenog prostora / C1.1 Stambena arhitektura / C1.2 Arhitektura odgojno-obrazovnih zgrada / C1.3 Arhitektura za turizam / C1.4 Arhitektura zgrada za proizvodnju / C1.5 Arhitektura poslovnih zgrada / C1.6 Arhitektura s ostalim specifičnim zahtjevima projektiranja
Područje A – 1 h / Područje B - 1 h / Područje C – 1 h


Sudjelovanje na Danima arhitekata 5.0 je besplatno!

Dane arhitekata 5.0 moći ćete pratiti na komunikacijskoj platformi Zoom, uz zasebnu najavu i link za prijavu prije svakog termina.

Poveznica za DANE ARHITEKATA 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI – BUDUĆNOST je OVDJE.

Za sve dodatne informacije stojimo vam raspolaganju na sljedeće kontakte:
dani@arhitekti-hka.hr i 01/5508-410.

 

PRIJAVA

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DANI ARHITEKATA 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI - PRAKSA

Termin održavanja: 12. 5. 2021. god.

Arhitektonski, urbanistički i krajobrazni natječaji bi trebali postati najučinkovitije procedure i metode kako u današnjoj sredini osigurati izvrsnost i primjereni način projektiranja i građenja, pogotovo javnih, društvenih i komunalnih zahvata koji su nužni za unaprjeđenje našeg okoliša. Prethode im analize, projektni programi u kojima se preciznije planiraju potrebe naručitelja, određuju projektni zadaci, utvrđuju elementi vrednovanja, pregledavaju i ocjenjuju od strane kolega i klasificiraju. Ta se praksa do danas pokazala kao najbolja. Praksa koja na transparentan i otvoren način pokazuje zrelost određene lokalne ili regionalne samouprave da uređuje i unapređuje prostor na najbolji mogući način. Upravo takav način natjecanja između projektno orijentiranih rješenja zadataka prepoznaje i priznaje našu struku, omogućuje otvorenost idejama, unaprjeđuje projektantsku praksu i omogućuje mladim arhitektima afirmaciju, stjecanje znanja i iskustva.


Prvom sesijom DANA ARHITEKATA 5.1 otvorit ćemo temu arhitektonskih natječaja u Hrvatskoj. O broju provedenih natječaja, njihovim učincima, njihovim društvenim dosezima i o važnosti za izgrađeni prostor govorit ćemo u prvom terminu DANA ARHITEKATA 5.1, uz prezentaciju praksi natječaja u Sloveniji i Austriji. Panel diskusijom na kraju Dana zaokružit ćemo cjelinu „Praksa“ i otvoriti temu koja će biti u fokusu sljedeće sesije kroz mjesec dana, 9.6.2021.

DANI ARHITEKATA 5.1 bit će emitirani video-linkom uživo iz ORIS Kuće arhitekture. Našem domaćinu Dana arhitekata 5.0  zahvaljujemo na gostoprimstvu.

Kako bi imali cjelovitu sliku o stvarnom značaju sudjelovanja na arhitektonskim i arhitektonsko-urbanističkim natječajima za Vas smo pripremili anketu, koju možete ispuniti u nekoliko minuta. Ona je anonimna, a nama će biti dobar pokazatelj praksi natječaja u Hrvatskoj. Anketu možete ispuniti na sljedećoj poveznici:

ANKETA

PROGRAM


13:00 ǀ Ognjen Golubić, voditelj – UVODNA RIJEČ
13:05 ǀ Rajka Bunjevac, predsjednica Hrvatske komore arhitekata - POZDRAVNA RIJEČ
13:10 ǀ Darko Horvat, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – POZDRAVNA RIJEČ
13:15 ǀ Robert Živoder, Geberit / glavni sponzor - film
13:20 ǀ Lea Pelivan / Zoran Boševski - UVOD U TEMU + STATISTIKA
13:30 ǀ video-clip – PRIMJERI DOBRE PRAKSE
13:35 ǀ dr. sc. Tamara Bjažić Klarin - TRADICIJA NATJEČAJA U HRVATSKOJ
14:00 ǀ Geberit / glavni sponzor - film
14:10 ǀ Vlado Krajcar - PRAKSA ARHITEKTONSKIH NATJEČAJA U SLOVENIJI
14:30 ǀ Saša Bradić - AUSTRIJA – PRIMJERI PRAKSE
15:00 ǀ OKRUGLI STOL - moderator Branimir Rajčić
Sudionici: Vlado Krajcar, Saša Bradić, Maja Kireta, Dragan Žuvela, Ivan Križić
15:50 ǀ PREZENTACIJA ANKETE
15:55 ǀ Lea Pelivan / Zoran Boševski – ZAVRŠNA RIJEČ I NAJAVA ZA 9.6.
*program je podložan promjenamaU Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata sudjelovanje na Danima arhitekata 5.1 vrednuje se s tri (3) sata.

A1.1 Prostorno uređenje / A1.2 Gradnja / A1.7 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara, prirode i okoliša / A3.1 Javna nabava / B1.1 Strategije prostornog razvoja / B2.1 Arhitektonske politike / B2.2 Stambene politike / B2.3 Socijalno istraživanje gradskih i ruralnih središta / B2.4 Javni prostor u gradu / B2.5 Uloga lokalnih zajednica u razvoju životne okoline / B2.6 Koncepti rekonstrukcije zatečenog prostora / C1.1 Stambena arhitektura / C1.2 Arhitektura odgojno-obrazovnih zgrada / C1.3 Arhitektura za turizam / C1.4 Arhitektura zgrada za proizvodnju / C1.5 Arhitektura poslovnih zgrada / C1.6 Arhitektura s ostalim specifičnim zahtjevima projektiranja

Područje A – 1 h / Područje B - 1 h / Područje C – 1 h


Sudjelovanje na Danima arhitekata 5.0 je besplatno!

Dane arhitekata 5.0 moći ćete pratiti na komunikacijskoj platformi Zoom, uz zasebnu najavu i link za prijavu prije svakog termina. Link za DANE ARHITEKATA 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI – PRAKSA bit će objavljen i poslan u ponedjeljak, 10.5.2021.

Za sve dodatne informacije stojimo vam raspolaganju na sljedeće kontakte: dani@arhitekti-hka.hr i 01/5508-410.

PRIJAVA