Organizacijski odbor ovogodišnjih Dana arhitekata čine:

Rajka Bunjevac, predsjednica HKA-a
Lea Pelivan, predsjednica Područnog odbora Zagreb
Zoran Boševski, Područni odbor Zagreb
Damir Mance, predsjednik Odbora za standardizaciju usluga i BIM
Vedran Orešić, Odbor za standardizaciju usluga i BIM
Robert Duić, predsjednik Odbora krajobraznih arhitekata
Domagoj Vranješ, Odbor krajobraznih arhitekata
Nikša Božić, predsjednik Odbora za urbanizam
Romana di Giusto, Odbor za urbanizam
Jasminka Pilar - Katavić, Odbor za zakonodavstvo
Kristina Perkov, Odbor za zakonodavstvo
Robert Loher, stručni tajnik HKA-a
Gabrijela Kosović, glavna tajnica HKA-a